Konkurs FB

Postanowienia ogólne

 • Konkurs organizowany jest przez blog Biały Jack (https://bialyjack.pl/)
 • Konkurs dostępny jest dla osób przebywających na terenie Polski.
 • Nagrody sponsoruje i wysyła GW Foksal.
 • Konkurs trwa od 21.09.2019 do 25.09.2019 (g. 23:59).
 • Ogłoszenie wyników przypada na dzień 26.09.2019 (do g. 23:59).
 • Konkurs przebiega według poniższych zasad, skrótowo zaprezentowanych w poście promującym wydarzenie.

Zasady i przebieg konkursu oraz wyłaniania zwycięzców

 • Uczestnikami konkursu mogą być osoby, które ukończyły 13 rok życia, pod warunkiem posiadania zgody rodziców, oraz osoby pełnoletnie, zamieszkałe na terenie Polski.
 • Z konkursu wykluczona jest najbliższa rodzina organizatorów.
 • Jedna osoba może przesłać jedno zgłoszenie.
 • Aby wziąć udział w konkursie należy dodać jeden komentarz pod zdjęciem konkursowym, na zadany temat.
 • Przesłanie większej ilości zgłoszeń, próby oszustwa, podszywanie się pod osoby trzecie oraz stosowanie słownictwa uznanego za wulgarne czy obraza innych osób będą skutkowały dyskwalifikacją.
 • Nagrody zostaną przyznane przez jury konkursu, według indywidualnej oceny.
 • Zwycięzcy zostaną powiadomieni w osobnym poście.
 • Wzięcie udziału w konkursie jest jednoznaczne z akceptacją przekazania danych osobowych niezbędnych do wysyłki w razie wygranej. Dane nie zostaną powtórnie wykorzystane przez organizatora konkursu. Należy przekazać je w wiadomości prywatnej.

Nagrody

 • Osoby, które zostaną wyróżnione pięcioma nagrodami bez gradacji otrzymają nowy egzemplarz książki “Sztuka ścigania się w deszczu”, autorstwa Gartha Steina.
 • Nie istnieje możliwość zamiany nagrody na ekwiwalent pieniężny.
 • Nie istnieje możliwość oddania wygranej osobie trzeciej.
 • Uczestnik konkursu odpowiada za podanie danych do wysyłki.

Reklamacje

 • Reklamacje można zgłaszać na redakcja@bialyjack.pl do 2 tygodni od ukończenia konkursu. Powinny opisywać dokładnie obiekt reklamacji oraz uzasadnienie, a także materiał dowodowy. Na rozpatrzenie reklamacji organizator ma 14 dni roboczych.

Postanowienia końcowe

 • Uczestnik, dodając komentarz z odpowiedziami konkursowymi, akceptuje jednocześnie powyższy regulamin.
 • Odpowiedzi konkursowe muszą być autorskie oraz unikalne. Nie zostaną wykorzystane poza konkursem.
 • W kwestiach nieuregulowanych tym regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.
Scroll to Top
x Powerful Protection for WordPress, from Shield Security
This Site Is Protected By
Shield Security